شرایط و نحوه پذیرش اثر برای بررسی در انتشارات گنج علم

  • پدیدآورندگانی كه به نشر كتاب در انتشارات گنج علم تمایل دارند باید، با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل و با توجه به موضوع اثر، فرم «پیشنهاد همكاری» با انتشارات را از وب سایت دریافت و آن را پس از كامل كردن ارسال كنند. انتشارات گنج علم  از نوقلمان حمایت می‌كند و اثر آن‌ها را برای بررسی می‌پذیرد.
  • اثری كه در مؤسسه انتشاراتیِ دیگری در حال بررسی باشد در انتشارات گنج علم برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
  • در مورد آثار ترجمه‌شده، باید نسخة اصلیِ كتاب نیز ارائه شود.
  • فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.
  • زمان تقریبی بررسیِ اثر حداکثر 20 روز كاری است.
  • انتشارات گنج علم  برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن كیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر كارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.
  • در صورت تایید اثر از طرف ناشر به مولف یا مترجم جهت عقد قرارداد نشر تماس گرفته خواهد شد.