فهرست ویراستارهای کتب چاپ شده در انتشارات گنج علم به شرح زیر است:

    ردیف نام ویراستار نام محصول

فرم درخواست همکاری ویراستار:

سوابق تحصیلی

 سال اخذ  معدل  دانشگاه  رشته و گرایش مقطع  ردیف 
         کارشناسی  1
         کارشناسی ارشد
         دکتری  3
در صورت داشتن سوابق ویراستاری کتاب ،رزومه کاری خود را در قسمت زیر با یکی از فرمتهای
pdf,docx,doc آپلود کنید.