قـوانین و مقـررات انتشــارات گنج علـم

 

1-   از ارسال فایل های حاوی نکات مغایر با قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت بررسی و چاپ خودداری فرمایید.
2-   مسئولیت علمی کلیه مطالب مندرج در کتب صرفا برعهده مولف بوده و ناشر در این خصوص مسئولیتی ندارد.
3-   مدت زمان بررسی و تاییدیه فنی جهت چاپ بر طبق شرایط ناشر حداقل 20 روز خواهد بود.